Erkänd arkitektbyrå
På Asmussens Arkitektgrupp har man en gedigen kunskap och kan arbeta fram allt från en ny farstukvist till skolor till hela detaljplaner för kommuner. En av deras stora styrkor är förmågan att använda form, färg och ljussättning på fler sätt än det uppenbara, förutom det estetiskt vackra skapar man miljöer som stödjer människorna i den tänkta verksamheten. Något som gjort att de rönt stor framgång med flertalet nöjda uppdragsgivare.
När den erkända arkitekten Erik Asmussen gick bort drev medarbetarna arkitektkontoret vidare i samma anda. Man ombildade till aktiebolag och bytte namn till Asmussens Arkitektgrupp för drygt 13 år sedan men utan att för den skull tumma på grunden som funnits sedan 70-talet, nämligen den om ekologiskt tänkande och materialmedvetenhet.
– Idag så har det tänket spridit sig men från början var vi ganska ensamma om det. En annan inriktning vi arbetar med är vad man kan kalla en utvidgad funktionalism där man medvetet tar med den upplevelsemässiga aspekteten, berättar Gunilla Rombo, en av delägarna.

I dagens samhälle kommer och går trender i snabba växlingar, detsamma gäller för arkitektbranschen men där lägger Asmussen Arkitektgrupp fokus på annat håll.
– Vi försöker se byggnadens gestaltning direkt kopplat till funktionen. Oavsett vad det är för trender som råder så vill vi skapa en miljö som passar till funktionen. I en skola till exempel så är det viktigare för oss att atmosfären stödjer verksamheten, inte att det ser modernt ut en kort tid. Det ska fungera under en längre tid så vi försöker skapa arkitektoniska och funktionella värden hållbara över tiden, säger Gunilla.

Medarbetarna på kontoret är tillsammans väldigt breda i sitt hantverk, dessutom plockar man även in specialkompetens vid behov vilket skapar en flexibilitet att möta både små och stora kunder. Även om man arbetar mycket med företag och kommuner så har man även privatkunder vilket gör att arbetsuppgifterna kan variera väldigt.
- I exempelvis arbetet med Mårdstigen, gruppboende för Gnesta kommun, så lade vi extra stor vikt vid kulörval med hänsyn till olika kulörers terapeutiska egenskaper. I andra fall kanske vi ritar ett skåp eller någon annan inredning för ett specifikt projekt. Vi är dock alltid noga med materialvalet. För färgsättning av inredning och snickerier i trä, använder vi ofta laserande färger så att kontakten/upplevelsen av materialet fortfarande finns kvar. Sedan lägger vi såklart stor vikt på de mer tekniska lösningarna såsom ventilation och el, det är minst lika viktiga beståndsdelar i en bra och sund miljö, berättar Gunilla.

Asmussens Arkitektgrupp

Bransch:
Arkitekt

Telefon: 08-551 508 50


Email:
gr@asmussens.se

Hemsida:
www.asmussens.se

Adress:
Asmussens Arkitektgrupp
Kulturcentrum Järna 13
15391 Järna
5 senaste företagen